Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Bezprawne parkowanie na kopercie – to się nie opłaca!
Kampania Parkingowa 2009PFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych


W grudniu ruszy kolejna edycja ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej - „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Akcja uczy Polaków, że zajmowanie miejsc parkingowych osobom z niepełnosprawnością znacznie ogranicza ich swobodne poruszanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Tak jak w roku ubiegłym kampania koncentrowała się na zmianach legislacyjnych dotyczących wysokości mandatu za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (500 zł czeka w kopercie), tak i w tym roku nadal skupiamy się na kwestiach zmian legislacyjnych w zakresie egzekwowania prawa na drogach prywatnych, przede wszystkim parkingach przy sklepach i centrach handlowych. Celem tegorocznej kampanii jest także promowanie nowych uregulowań prawnych, które obowiązują od 29 listopada 2008 roku, wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. nr 202 poz.1249), z dnia 5 listopada 2008 roku. W Kampanii Parkingowej uczestniczy ponad 100 polskich miast i Partnerów, w tym, Policja oraz Straż Miejska. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Boguszowie-Gorcach Kampania Parkingowa ruszy już po raz czwarty. Jej program skierowany jest do sprawnych kierowców, którzy świadomie - z premedytacją, bądź nieświadomie - z braku wiedzy, korzystają z tzw. „kopert” przeznaczonych dla niepełnosprawnych kierowców. Organizując Kampanię Parkingową na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce chcemy kształtować odpowiedzialną, prointegracyjną postawę kierowców oraz głęboko uczulić społeczeństwo naszego miasta na istniejący problem.

Większość z nas nie zauważa tego problemu, nie reaguje na nieodpowiedzialne zachowania kierowców – nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego, przechodzi obojętnie. Każda osoba niepełnosprawna to wartościowy człowiek, jeden z nas, z prawem do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Celem tej kampanii jest więc między innymi zauważenie nabrzmiałego problemu, a przede wszystkim prowadzenie przez władze samorządowe oraz służby porządkowe konsekwentnych działań, które w sposób naturalny przyczynią się do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym oraz pełnej integracji społecznej.

W tym roku planujemy również działania skierowane do najmłodszej grupy odbiorczej kampanii – tj. dzieci. Chcemy zorganizować w naszych szkołach podstawowych konkurs „Mamo, Tato nie parkuj na kopercie!” na plakat promujący Kampanię Parkingową. Dla laureatów konkursu przewidziane będą atrakcyjne nagrody.

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach we współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji podejmować będzie szereg działań mających mobilizować kierowców do przestrzegania stosownych przepisów. Działania związane z Kampanią Parkingową wspierane będą przez dystrybucję materiałów informacyjnych oraz akcję plakatową w miejscach użyteczności publicznej. Materiały reklamowe przekazało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy.Na terenie naszej gminy Kampanię Parkingową poprowadzą: Sebastian Borkowski - Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach oraz boguszowska Straż Miejska i Policja.<<< powrót