Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


NASZE DZIAŁANIA
PFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

W dniach od 15 do 17 lutego przeprowadzona została w naszym mieście, akcja bezpłatnych badań mammograficznych. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W przeciągu 3 dni przebadanych zostało 180 pań.
"ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2010”

Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu zostali objęci programem Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych. W dodatkowych zajęciach sportowych wezmą udział młodzi mieszkańcy Wałbrzycha i Boguszowa–Gorc.

- Zakwalifikowana do programu młodzież wywodzi się często z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo. Niejednokrotnie rodziny naszych uczniów borykają się z problemem bezrobocia i ubóstwa. Możliwość udziału dzieci w dodatkowych zajęciach sportowych pozwoli na poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a tym samym zaowocuje poczuciem własnej wartości i wiary we własny sukces sportowy – mówi Sylwia Borowik, nauczycielka w–f, która będzie realizowała program.

- Z uwagi na to, że uczniowie są niepełnosprawni i umysłowo i fizycznie, pojawiają się u nich blokady natury społecznej, emocjonalnej, są zamknięci na środowisko osób sprawnych, często nie są akceptowani. Zajęcia mają za zadanie wyzwolenie pozytywnych emocji, potem autoprezentacji podczas rozgrywek turniejowych - wyjaśnia.

Dwa razy w tygodniu młodzież będzie uczyła się gry w tenisa stołowego oraz piłkę siatkową. Przez udział w grach zespołowych, jaką jest siatkówka, uczniowie będą mogli poznać zasady gry fair play oraz pozytywnego współzawodnictwa. Przy stole tenisowym młodzież będzie wyrabiała koncentrację i samokontrolę. Doskonalone będą również umiejętności psychoruchowe zawodników.

- Uczniowie będą korzystać z sali gimnastycznej i sali rehabilitacyjnej. Wykorzystamy podczas ćwiczeń również sprzęt rehabilitacyjny - bieżnię, atlas, stepper, wioślarz - mówi Sylwia Borowik.

Program jest wspófinansowany przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk, Gminę Boguszów – Gorce oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Program realizowany będzie od września do grudnia 2010 roku, razem 40 godzin zajęć po 10 godzin miesięcznie.

Źródło: Walbrzych24.comczytaj więcej >>>


Bezprawne parkowanie na kopercie – to się nie opłaca!

Kampania Parkingowa 2009

2 kwietnia 2009 r., ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej - „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Akcja uczy Polaków, że zajmowanie miejsc parkingowych osobom z niepełnosprawnością znacznie ogranicza ich swobodne poruszanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.

czytaj więcej >>>


Bezprawne parkowanie na kopercie – to się nie opłaca!

Kampania Parkingowa 2008

16 września ruszyła V edycja ogólnopolskiej Kampanii Parkingowej - „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Akcja uczy Polaków, że zajmowanie miejsc parkingowych osobom z niepełnosprawnością znacznie ogranicza ich swobodne poruszanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Celem tegorocznej kampanii jest promowanie zmian przepisów dotyczących bezprawnego parkowania na tzw. kopertach. W Kampanii Parkingowej uczestniczy ponad 100 polskich miast i Partnerów, w tym, Policja oraz Straż Miejska. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

czytaj więcej >>>
Podsumowanie działań związanych z obchodami
Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych5 maja Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach zainicjował szereg działań związanych z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W działania te aktywnie włączyły sie nasze szkoły, w których podjęto różne przedsięwzięcia mające na celu walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości społecznej uczniów. Przybliżono im problemy z jakimi na co dzień muszą zmagać się osoby niepełnosprawne, zwrócono uwagę na różne bariery zarówno społeczne jak i architektoniczne utrudniające codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej >>>


Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”

W dniu 5 maja tradycyjnie już obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że jest to niebywała okazja, aby w tym dniu bardziej przyjrzeć się problemom jakie na co dzień spotykają osoby niepełnosprawne.

czytaj więcej >>>


Kampania Parkingowa

Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

30 października 2007 r. ruszyła po raz pierwszy w Boguszowie-Gorcach Kampania Parkingowa pod hasłem „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”. Jej program skierowany jest do sprawnych kierowców, którzy świadomie - z premedytacją, bądź nieświadomie - z braku wiedzy, korzystają z miejsc parkingowych tzw. „kopert” przeznaczonych
dla niepełnosprawnych kierowców. Organizując Kampanię Parkingową na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce chcemy kształtować odpowiedzialną, prointegracyjną postawę kierowców oraz głęboko uczulić społeczeństwo naszego miasta na istniejący problem.

czytaj więcej >>>