Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


USŁUGI OPIEKUŃCZEPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
Osoby: starsze, chore, niepełnosprawne, które mają trudności, np. z robieniem zakupów, sprzątaniem, higieną osobistą, wymagają opieki rehabilitanta, mogą korzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych. Są one świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. Usługi podstawowe obejmują usługi gospodarcze i pielęgnacyjne. Usługi specjalistyczne przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 1. Usługi gospodarcze - pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.

 2. Usługi pielęgnacyjne - mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie. 

 3. Usługi specjalistyczne - jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów.

Najczęściej organizatorem usług są Ośrodki Pomocy Społecznej i do nich przede wszystkim należy zwracać się w tej sprawie.

Jak starać się o usługi opiekuńcze w OPS?

Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania (dzielnicy). Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się też informacja , jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości, do jakiej opłaty za usługi pokrywane będą przez OPS. O pomoc może też starać się rodzina osoby wymagającej opieki, jeżeli nie jest ona wstanie zapewnić pomocy bliskiej osobie.

Wysokość opłat za usługi pokrywane przez OPS zależy od:

 1. Miejsca zamieszkania. Zasady odpłatności uchwalają władze gminy - dlatego może zdarzyć się, że
  dwie osoby mieszkające w innych gminach mogą zapłacić różne kwoty za taką samą usługę.

 2. Dochodu netto (czyli po odjęciu podatku, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne)
  przypadającego na osobę mieszkającą samotnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie.
  Im większy jest ten dochód, tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez OPS.

Opłaty za usługi opiekuńcze są naliczane przez OPS stosowny do miejsca zamieszkania
i uzależnione od dochodu w rodzinie obliczonego zgodnie z art.8 Ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwała Rady Gminy.TUTAJ UZYSKASZ DODATKOWE INFORMACJE NA TEN TEMAT.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie - Gorcach

ul. Kasprzaka 7, 58 – 370 Boguszów – Gorce

Telefony: 074 844 95 61, 074 844 19 13:

Pomoc Społeczna - zasiłki

Usługi opiekuńcze

Dodatki mieszkaniowe

Pracownicy socjalni

http://www.opsboguszow.pl/

.