Boguszów-Gorce


Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSTRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

NASZE DZIAŁANIA

ORZECZNICTWO I STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OFERTY PRACY

POMOC SPOŁECZNA

TRANSPORT UCZNIÓW

USŁUGI OPIEKUŃCZE

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

ULGI I UPRAWNIENIA

WYBRANE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCENA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

WAŻNE ADRESY

BIBLIOTECZKA

LINKI DO STRON
ZWIĄZANYCH Z ASPEKTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

KONTAKT Z PRACOWNIKIEM URZĘDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

DOFINANSOWANIEPFRON

Powiat Wałbrzyski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Magazyn Integracja

Portal organizacji pozarządowych
Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczny i środki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia /NFZ/.
Są to między innymi: aparaty słuchowe, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne.

Aby Oddział NFZ zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

 • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),

 • zlecenie zewidencjonować, oraz potwierdzić przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,

 • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Oddziałem NFZ.

Uwaga:
NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie,
z pominięciem refundacji ze strony Funduszu. Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Osobom niepełnosprawnym, które mają problemy ze sfinansowaniem udziału własnego - pomocy udziela PCPR

Dofinansowanie przysługuje, jeśli dochód nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,

Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,

 • do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę
i wynosi 900 zł to można uzyskać brakujące 300 zł (maksymalnie 150% kwoty limitu, czyli 900 zł)

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • odpowiedni wniosek o dofinansowanie,

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

 • udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub też decyzję rentową),

 • kserokopię zlecenia lekarskiego,

 • fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup,

 • nr NIP.

O wykaz świadczeniodawców, którzy realizują zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze należy pytać w oddziałach wojewódzkich NFZ.TUTAJ UZYSKASZ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT
DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH.

Delegatura NFZ w Wałbrzychu

Al. Wyzwolenia 20, 58-300 Walbrzych

sekretariat tel. 074 664 31 00,

informacja tel. 074 664 31 13,

skargi i wnioski tel. 074 664 31 14,

informacja UE tel. 074 664 31 12,

fax tel. 074 664 31 02CENTRUM OBSLUGI UBEZPIECZONYCH

Dolnoslakiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Dawida 2, 50-527 Wroclaw-informacja tel. 0717979 100,

-informacja dla ubezpieczonych tel. 071 94-88,

-informacja sanatoryjna tel. 0717979 150, 156 (od 8.30 -15.30 )

-informacja UE tel. 0717979 131,

-dobrowolne ubezpieczenie tel. 7979 133,

-skargi i wnioski tel. 0717979 112, 134,

-rzecznik praw pacjenta tel. 0717979 148, 149,

-informacja dot. zaopatrzenia ortopedycznego i srodkow pomocniczych tel. 0717979 199,

- zaopatrzenie ortopedyczne tel. 0717979 194,

- srodki pomocnicze tel. 0717979 191Adres do korespondencji:

DOW NFZ, ul. Joannitow, 50-525 Wroclaw

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wałbrzych

tel. 074 66 66 300, faks: 074 66 66 301

e-mail: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

www http://www.pcpr.walbrzych.pl/

.