Jesteś tutaj: Start / Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach”

Wartość projektu: 8 401 416,01 zł

Wartość dofinansowania: 5 113 803,65 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 6.2. Turystyka aktywna

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach”

„Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap I) - Budowa kompletnej kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach”

Wartość projektu: 4 304 513,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 782 909,15 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 6.2. Turystyka aktywna

16 lutego 2017

„Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „WITOLD” przy ulicy Traugutta w Boguszowie-Gorcach”

Wartość projektu: 3 936 830,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 977 663,79 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

 

16 lutego 2017

„TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

Wartość projektu: 1 400 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 980 000,00 zł

Projekt partnerski w ramach RPO Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Wałbrzych. Projekt realizowany jest w ramach działania wspierającego infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół

Wartość projektu: 20 000,00 EUR

Wartość dofinansowania: 20 000,00 EUR

Program skierowany jest m.in. do uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej.

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół

„Wiem, że potrafię”

Wartość projektu: 1 606 702,12 zł

Wartość dofinansowania: 1 365 696,80 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

16 lutego 2017

"Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012"

Wartość projektu: 1 169 233,37 zł

Wartość dofinansowania: 794 220,41 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

16 lutego 2017

"Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec"

Wartość projektu: 619 909,20 zł

Wartość dofinansowania: 490 324,91 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Działanie: 4.7. Ochrona biorożnorodności i edukacja ekologiczna

16 lutego 2017

"Likwidujemy bariery - uczeń z Gorc na szóstkę"

Wartość projektu: 480 787,00 zł

Wartość dofinansowania: 408 668,95 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

16 lutego 2017

"Program Rozwoju Gimnazjum Nr 1"

logo projektu

Wartość projektu: 460 529,78 zł

Wartość dofinansowania: 391 450,31 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

16 lutego 2017