Jesteś tutaj: Start / Projekty realizowane

Projekty realizowane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych"

Wartość projektu:  1 465.113,80 PLN

Wartość dofinansowania: 499 725,64 PLN

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW

29 listopada 2017
Grzegorz Warszczuk
Czytaj więcej o: "Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych"

"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego"

Wartość projektu: 4 006 950,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 405 907,50 PLN

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie: 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW

24 października 2017
Grzegorz Warszczuk
Czytaj więcej o: "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego"

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach”

Wartość projektu: 1 574 935,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 338 537,25

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie: 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW

26 kwietnia 2017
Grzegorz Warszczuk
Czytaj więcej o: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach”

"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce"


Wartość projektu: 1 049 241,90

Wartość dofinansowania: 693 214,95

"Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce" został wybrany do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne” Poddziałanie 2.1.4  „E-usługi publiczne – ZIT AW”, ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje.

2 stycznia 2017
Łukasz Napierała
Czytaj więcej o: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce"

„Integracja – praca – sukces”

logo funduszy

Wartość projektu: 123 718,59 zł

Wartość dofinansowania: 105 155,72 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA
Poddziałanie: 9.1.4. Aktywna integracja - ZIT AW

2 stycznia 2017
Ośrodek Pomocy Społecznej
Czytaj więcej o: „Integracja – praca – sukces”

„Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”

logo funduszy

Wartość projektu: 700 367,50 zł

Wartość dofinansowania: 595 312,37 zł

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie: 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie: 9.2.4. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW

2 stycznia 2017
Agnieszka Zdeb
Czytaj więcej o: „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”