TERENY POD INWESTYCJE 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

PPRZEZNACZENIE

LOKALIZACJA

PREZENTACJA ZDJĘĆ

SZCZEGÓŁY

 

Nieruchomość niezabudowaną przy ul. Wałbrzyskiej

Działka Nr 543/9 o pow.: 0,4758 ha

Teren zabudowy usługowej (stacja paliw, obiekty turystyczne)

Opis oferty

 

GALERIA W PDF

 

PREZENTACJA POWER POINT

 

 

 

Nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym pod „Górą Dzikowiec”.

Działka Nr 25 o pow.: 1,2042 ha

Teren usług i rekreacji oraz usług turystycznych i rekreacji

Opis oferty

 

Szczegóły oferty

BROSZURKA „GÓRA DZIKOWIEC”

 

GALERIA ZDJĘĆ:

Ø      Zdjęcia stoku „góry Dzikowiec”

Ø      Stan istniejący hotelu

Ø      Koncepcja zabudowy hotelu

bip.boguszów-gorce.pl

Nieruchomości zabudowanej budynkami przy

ul. Kolejowej 33

oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 432/1 o pow.: 0,9082m²widencji gruntów jako działka nr

Teren usług publicznych (oświaty, zdrowia, opieki, społecznej, sortu i rekreacji)

Opis oferty

 

GALERIA ZDJĘĆ

bip.boguszów-gorce.pl

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym

ul. J. Kilińskiego 14

oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 141/1 o pow.: 0,3169m²

Teren przeznaczony pod usługi turystyczne i rekreacyjne

Opis oferty

Galeria zdjęć

 

Mapka z podziału

bip.boguszów-gorce.pl

Działka Nr 5/2 o całkowitej powierzchni 1,1525 ha .

położona prz ul. Dworcowej.

 

Przeznaczona w planie pod funkcje aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkniowej

Mapa

 

Kompleks działek położonych przy ul. Traugutta

 

Przeznaczona w planie pod funkcje składową, handlową, produkcyjną, usługową

Mapa

 

Wykaz działek